Welcome to Stefanelli Thailand

Stefanelli Thailand นำเข้าและจำหน่ายชุดหัวฉีด Stefanelli ซึ่งผลิตที่กรุงโรม เมืองหลวงประเทศอิตาลี ชุดหัวฉีด Stefanelli ได้มีการวิจัยและพัฒนาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงตามมาตรฐานยุโรป ECE R67-01 และสามารถควบคุมมลพิษถึง EURO 4 และ ได้เตรียมรองรับในอนาคต คือ EURO 5 ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามารถในการควบคุมการจ่ายแก๊สที่แม่นยำ ประหยัด และมีสมรรถนะดีเยี่ยม การติดตั้งสามารถทำได้ง่าย ECU สามารถทนความร้อนได้ถึง 120 °C ทำให้ติดตั้งห้องเครื่องยนต์ได้ สายไฟที่เชื่อมต่อมีน้อยมาก ไม่ต้องต่อสายวัดรอบทำให้ประหยัดเวลา ส่วนการจูนแก๊สไม่ต้องใช้ตาราง MAP ของ LPG หรือสร้างกราฟ LPG แต่อย่างใด ทำให้จูนง่ายมีทั้งการจูนอยู่กับที่และในขณะวิ่งจริงทำให้ได้การจูนที่แม่นยำ สามารถติดกับรถยนต์ได้ทุกรุ่น

ชุดหัวฉีด Stefanelli จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย TMC Autopart
ซึ่งท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ โทร. 02-2192701-3, 02-2165732 แฟกส์ 02-2165733
มือถือ 086-895325, 086-3318834, 086-3318835, 086-3318837, 086-3397851, 086-3397852

 
 
Home | Products | Services | Download | Gallery | Contact