หัวฉีด หม้อต้ม กล่องควบคุม

หัวฉีดของ Stefanelli (Electro-injectors)

หัวฉีด Stefanelli มีลักษณะเป็นหัวฉีดคู่มีขนาดเล็กและเบา ทำให้ติดตั้งง่าย ท่อ LPG จากหัวฉีดไหลเข้าเครื่องยนต์ยาวเท่ากันทุกสูบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์ 4 สูบ 6 สูบ ก็สามารถใช้ได้ เช่นเดียวกับหัวฉีดแบบเดียว

หัวฉีดของ Stefanelli มี ความไวในการเปิด 1.2 mS (หนึ่งในพันของวินาที) และความไวในการปิดถึง 0.8 mS ในขณะที่หัวฉีดแบบรางทั่วไปมีความไว 3 mS ดังนั้นหัวฉีดของ Stefanelli จึงสามารถจ่ายแก๊สรวดเร็วกว่าหัวฉีดแบบราง

 

ด้านอายุการใช้งาน หัวฉีด Stefanelli มีอายุงานถึง 100,000 km และหลังจากนั้นสามารถเปลี่ยนชุดซ่อมได้ โดยไม่ต้องการปรับแต่งใดๆ ไม่เหมือนกับหัวฉีดแบบรางที่ต้องการการปรับตั้งภายหลังการใช้งาน นอกจากนี้หัวฉีด Stefanelli มีค่า IP67 ซึ่งแสดงถึงว่าสามารถทนฝุ่นและน้ำได้มากกว่าหัวฉีดแบบรางซึ่งมี IP56 นอกจากนี้หัวฉีดยังความต้านทางสูงถึง 14 โอม ทำให้ใช้กระแสไฟน้อยทำให้ ECU ไม่ร้อนมาก

ข้อมูลทั่วไปของหัวฉีด Stefanelli

แก๊สที่ใช้ LPG/ NGV
อุณหภูมิทำงาน -20 ถึง 120 °C
แรงดันทำงาน 0.2 ถึง 1.3 บาร์
ป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67
ความต้านทาน 14 โอม
น้ำหนัก 180 กรัม


การเลือกใช้หัวฉีด Stefanelli

 
4สูบ (hp)
4สูบ (cc)
6 สูบ (hp)
6 สูบ (cc)
   สีเขียว (22 hp:สูบ)
52 - 88
1300-1500
78 – 132
1200-1900
   สีขาว (23-39hp:สูบ)
92-118
1400-2000
138-174
1900-2600
   สีแดง (30-41hp:สูบ)
118 - 164
2000-3000
177-246
2600-3700

ตัวอย่าง Chevrolet รุ่น AVEO 1400cc, 4 สูบ มีกำลัง 94 hp

กรณีที่ 1 เลือกจากความจุกระบอกสูบ 1400cc, 4 สูบ แนะนำให้ใช้   หัวฉีดสีเขียว
กรณีที่ 2 เลือกจากแรงม้า 94 แรงม้า 4 สูบ แนะนำให้ใช้   หัวฉีดสีขาว

สรุป สามารถเลือกหัวฉีดได้ทั้งสีเขียวและขาว แต่เลือกสีขาวจะเหมาะสมกว่าเนื่องจากหากใช้สีเขียว ในรอบสูง แก๊สอาจจ่ายน้อยเกินไปต้องปรับแรงดันหม้อต้มให้สูงประมาณ 1.2 บาร์ ชดเชยกับขนาดหัวฉีดที่เล็กเกินไป แต่หากเลือกหัวฉีดสีขาวสามารถให้หม้อต้มทำงานที่ความดันต่ำๆ ประมาณ 0.8 บาร์ได้

 
 
Home | Products | Services | Download | Gallery | Contact